Vrouwenhof, een gezellige, jonge wijk!

Vrouwenhof ... een prachtig woongebied aan de oostzijde van Weert. Winkels, scholen, recreatie en sportvoorzieningen op loopafstand en je bent zo in het gezellige centrum van Weert.
De mix van woningtypen, de mooie architectuur, de ruime bouwkavels en de inrichting van het openbaar gebied typeren de hoge kwaliteit van dit nieuwe woongebied. Er wordt al volop gewoond. Er zijn nog fraaie bouwkavels te koop.

Diverse woonsferen

Het woongebied is onderverdeeld in een aantal woonmilieus. Ieder woonmilieu heeft eigen ontwerpkenmerken qua woningtypologie, architectuur en materialisatie. Informatie hierover vindt u in het beeldkwaliteitplan en de aanvulling beeldkwaliteitplan. In de linker kolom kunt u deze downloaden.

Openbaar gebied

In Vrouwenhof nemen groen en water een bijzondere positie in. Elk gebied heeft een eigen karakter, wat herkenbaar is aan de soort beplanting en de vorm en functie van de waterlopen. Een wandeling door het gebied geeft u een goed beeld van de kwaliteit van dit heerlijke woongebied.

(0495) 57 57 60

Meer informatie over bouwkavels in Vrouwenhof?

Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert.