welke kavel kiest u...

Weet u al welk type woning u wilt bouwen? Om een goede keuze te maken, moet u weten aan welke eisen uw bouwplan wordt getoetst.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat wat er mogelijk is op uw kavel. Bekijk de toelichting en voorschriften, plankaart en legenda. Op de plankaart ziet u welke bestemming uw kavel heeft. In de voorschriften leest u wat er binnen die bestemming is toegestaan.

Het beeldkwaliteitplan

Het woongebied is onderverdeeld in een aantal woonmilieus. Ieder woonmilieu heeft eigen ontwerpkenmerken qua woningtypologie, architectuur en materialisatie. Informatie hierover vindt u in het beeldkwaliteitplan en de aanvulling beeldkwaliteitplan. Ook ziet u daar welke woonsfeer van toepassing is op de door u gewenste bouwkavel. In de kolom hiernaast kunt u deze stukken downloaden.

Wij helpen u graag!

Wij adviseren u - voordat u uw keuze maakt - deze stukken eerst te lezen. Wellicht vindt u het lastig om een beeld te krijgen van wat er mogelijk is op de kavel die u op het oog heeft. Natuurlijk willen wij samen met u en onze supervisor hierover vrijblijvend meedenken. Neem dus gerust contact met ons op.

(0495) 57 57 60

Meer informatie over bouwkavels in Vrouwenhof?

Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert.