wat kost mijn bouwkavel

Goed nieuws! In het grondprijsbeleid 2015 zijn de kavelprijzen in Vrouwenhof verlaagd. Wilt u weten hoeveel? Download links de kavelprijzen. Daar vindt u ook de algemene verkoopvoorwaarden, inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier en de grondprijsbrief 2015.

Ontbindende voorwaarde: meer zekerheid voor kopers!

Wilt u graag een bouwkavel kopen, maar u moet uw huidige woning nog verkopen? In dat geval kunt u voor kavels die langer dan 2 jaar te koop liggen een koopovereenkomst sluiten met een ontbindende voorwaarde. Na een half jaar betaalt u wel een rentevergoeding. Samen met uw makelaar stelt u een minimum verkoopprijs vast. Wanneer u uw huidige woning niet binnen 1 jaar na ondertekening van de overeenkomst kunt verkopen tegen de afgesproken minimum verkoopprijs kan de overeenkomst ontbonden worden tegen betaling van de verschuldigde rente.
Let op
: Ontbinding is niet mogelijk als u er zelf voor kiest uw woning onder de afgesproken minimum verkoopprijs te verkopen.

(0495) 57 57 60

Meer informatie over bouwkavels in Vrouwenhof?

Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert.